รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564

 

Attachments:
Download this file (การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf)การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf[ ]343 Kb
Download this file (การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน.pdf)การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน.pdf[ ]660 Kb
Download this file (คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA 2564.pdf)คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA 2564.pdf[ ]1151 Kb
Download this file (มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ.pdf)มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ.pdf[ ]73 Kb
Download this file (มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม.pdf)มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม.pdf[ ]167 Kb
Download this file (มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม.pdf)มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม.pdf[ ]304 Kb
Download this file (มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf)มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf[ ]95 Kb
Download this file (มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจัดจ้าง.pdf)มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจัดจ้าง.pdf[ ]142 Kb
Download this file (มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf)มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf[ ]144 Kb
Download this file (มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf)มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf[ ]147 Kb
Download this file (มาตรการให้ผู้มีส่วนได้สวนเสียมร่วมในการดำเนินการของกองการประปา.pdf)มาตรการให้ผู้มีส่วนได้สวนเสียมร่วมในการดำเนินการของกองการประปา.pdf[ ]129 Kb
Download this file (รายงานการประชุม ITA 14 ม.ค.64.pdf)รายงานการประชุม ITA 14 ม.ค.64.pdf[ ]741 Kb
Download this file (รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2564.pdf)รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2564.pdf[ ]6158 Kb
Download this file (แนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียน.ร้องทุกข์.pdf)แนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียน.ร้องทุกข์.pdf[ ]263 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


สายด่วน 1132


 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
เทศบาลนครสมุทรสาคร


 


ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3441-1208