ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและกำหนดวัน เวลา สถานที่ หลักเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาเลือกสรร

ประกาศเทศบาลนครสมุทรสาคร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและกำหนดวัน

เวลา สถานที่ หลักเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาเลือกสรร

Attachments:
Download this file (2020_03_16_11_29_50.pdf)2020_03_16_11_29_50.pdf[ ]324 Kb

Big Cleaning Day เทศบาลนครสมุทรสาคร

Big  Cleaning  Day

เทศบาลนครสมุทรสาคร

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครสมุทรสาคร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีโครงการ Big Cleaning Day รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ไม่ใช้ภาชนะโฟมในการบรรจุอาหาร และ ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชน บริเวณตลาดสดมหาชัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และเวลา ๑๓.๐๐ น. ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลฯ โดยนายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร มอบหมายให้นายมานิตย์ ชื่นจิตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ณ ตลาดสดเทศบาลฯ

 

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พุทธศักราช ๒๕๖๓

เทศบัญญัติ

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พุทธศักราช ๒๕๖๓

Attachments:
Download this file (2020_03_12_14_11_50.pdf)2020_03_12_14_11_50.pdf[ ]889 Kb

ผลงาน/นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ **ผงพอกเข่าลดอาการปวด**

ผลงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสมุทรสาคร

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ **ผงพอกเข่าลดอาการปวด**

 

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา

 

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลนครสมุทรสาคร นำโดย นายชิงชัยบุญประคองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการ สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการฝึกอบรม อย่างพร้อมเพรียงกัน ณห้องประชุมสภาเทศบาลชั้น ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา

Attachments:
Download this file (IMG_9552.JPG)IMG_9552.JPG[ ]7402 Kb
Download this file (IMG_9554.JPG)IMG_9554.JPG[ ]7095 Kb
Download this file (IMG_9555.JPG)IMG_9555.JPG[ ]5353 Kb
Download this file (IMG_9560.JPG)IMG_9560.JPG[ ]6486 Kb
Download this file (IMG_9572.JPG)IMG_9572.JPG[ ]6373 Kb
Download this file (IMG_9576.JPG)IMG_9576.JPG[ ]4417 Kb
Download this file (IMG_9584.JPG)IMG_9584.JPG[ ]6311 Kb
Download this file (IMG_9593.JPG)IMG_9593.JPG[ ]5828 Kb
Download this file (IMG_9597.JPG)IMG_9597.JPG[ ]4489 Kb

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


สายด่วน 1132


 คุณพึงพอใจเทศบาลนครสมุทรสาคร ด้านใด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
เทศบาลนครสมุทรสาคร


 


ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3441-1208