การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

พิมพ์

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสมุทรสาคร สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยนายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น ๒