Big Cleaning Day รวมพลังชาวสมุทรสาคร สู้ภัยต้าน Covid๑๙

พิมพ์

Big Cleaning Day รวมพลังชาวสมุทรสาคร สู้ภัยต้าน Covid๑๙

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลนครสมุทรสาคร นำโดยนายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังชาวสมุทรสาคร สู้ภัยต้าน Covid๑๙ โดยการฉีดล้างทำความสะดอาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และโปรยสารเคมีฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรค Covid ๑๙ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมแจกหน้ากากผ้า แก่ประชาชน และผู้ประกอบการร้านค้า ถนนสุขาภิบาล(ท้ายตลาด)