การประชุมหารือเกี่ยวกับสะพานข้ามคลองมหาชัย

พิมพ์

การประชุมหารือเกี่ยวกับสะพานข้ามคลองมหาชัย

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เทศบาลนครสมุทรสาคร สำนักการช่าง นำโดยนายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ร่วมกับนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับสะพานข้ามคลองมหาชัย ณ ห้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยในขณะนี้ทางเทศบาลฯ ได้ขอความอนุเคราะห์แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร เพื่อสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา ในการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองมหาชัย