ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาคร

พิมพ์
 
 
วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ พร้อมด้วย นายสาคร อิ่มพรรณไชย / นายศักดิ์ชัย นิมิตรปัญญา / นายชัยพจน์ สุนทรโรหิต / นายธนวัฒน์ เลิศศรีนภาพร รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสภาชั้น ๒
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน