ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.2)

พิมพ์

 

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.2)