ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเเละเผยเเพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563

พิมพ์

ประกาศเทศบาลนครสมุทรสาคร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเเละเผยเเพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

************************************