ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565

พิมพ์

 

ประกาศเทศบาลนครสมุทรสาคร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)