ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำนรุด ประจำปี 2563

พิมพ์

ประกาศเทศบาลนครสมุทรสาคร

เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำนรุด ประจำปี 2563