เสาร์ 22 มกราคม 2022

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Attachments:
Download this file (กฎกระทรวง-การกำหนดค่าธรรมเนียมทำบัตรประชาชน.pdf)กฎกระทรวง-การกำหนดค่าธรรมเนียมทำบัตรประชาชน.pdf[ ]33 Kb
Download this file (กฎกระทรวง-วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาจง(ฉบับที่ 2).pdf)กฎกระทรวง-วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาจง(ฉบับที่ 2).pdf[ ]32 Kb
Download this file (การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2 ).pdf)การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2 ).pdf[ ]46 Kb
Download this file (ประกาศ การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประาณ พ.ศ. 2561.pdf)ประกาศ การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประาณ พ.ศ. 2561.pdf[ ]96 Kb
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป.PDF)ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป.PDF[ ]98 Kb
Download this file (พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ.pdf)พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ.pdf[ ]99 Kb
Download this file (พ.ร.บ.ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง.pdf)พ.ร.บ.ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง.pdf[ ]1292 Kb
Download this file (พ.ร.บ.เทศบาล เเก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14.PDF)พ.ร.บ.เทศบาล เเก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14.PDF[ ]186 Kb
Download this file (พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค.pdf)พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค.pdf[ ]314 Kb
Download this file (พระราชกฤษฎีกาการประเมินภาษีบำรุงท้องที่.pdf)พระราชกฤษฎีกาการประเมินภาษีบำรุงท้องที่.pdf[ ]881 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf)พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf[ ]377 Kb
Download this file (ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560)ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560[ ]49 Kb
Download this file (ระเบียบ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่.pdf)ระเบียบ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่.pdf[ ]126 Kb
Download this file (ระเบียบ-การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน.pdf)ระเบียบ-การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน.pdf[ ]55 Kb
Download this file (ระเบียบ-ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.pdf)ระเบียบ-ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.pdf[ ]86 Kb
Download this file (ระเบียบ-เงินบำรุงหน่วยงานสาธารณสุข.pdf)ระเบียบ-เงินบำรุงหน่วยงานสาธารณสุข.pdf[ ]70 Kb
Download this file (ระเบียบฯว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ-อปท..pdf)ระเบียบฯว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ-อปท..pdf[ ]78 Kb
Download this file (ระเบียบฯว่าด้วยจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน ฉบับที่ 2.pdf)ระเบียบฯว่าด้วยจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน ฉบับที่ 2.pdf[ ]109 Kb
Download this file (รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาราจักรไทย ปี  60.PDF)รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาราจักรไทย ปี 60.PDF[ ]581 Kb
กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


สายด่วน 1132


 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
เทศบาลนครสมุทรสาคร


 


ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3441-1208