นางทิพสินี   โตโหญ่
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

0-3441-1491


นายชัชนันต์  อนันต์
ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล

0-3441-1491
 


น.ส.เพ็ญจันทร์  ด้วงปั้น
พนักงานบัญชี
0-3441-1491
 

นายธนเทพ  ยวงทอง
พนักงานทะเบียน
0-3441-1491

นายสุวิเชียร กุลจิรชัยวัฒน์
พนักงานเขียนตั๋ว
0-3441-1491
 

นายจิระโรจน์  ช้างบุญมี
ผู้ช่วยพนักงานเขียนตั๋ว
0-3441-1491

นายณัฐภัทร  พันธ์หล้า
พนักงานรักษาของ
0-3441-1491
 

น.ส.นุชจรินทร์  ศุภมัง
พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด
0-3441-1491 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


สายด่วน 1132


 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
เทศบาลนครสมุทรสาคร


 


ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3441-1208