นายอนุชา  คูเจริญไพศาล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

0-3441-3691 

               
          นายอุดม  จันทะรังษี                               -ว่าง-                       

         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม    

0-3441-3691                                                              

              

      - ว่าง -                                        - ว่าง -      

   ฝ่ายสังคมสงเคราะห์                                ฝ่ายพัฒนาชุมชน     

                             Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


สายด่วน 1132


 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
เทศบาลนครสมุทรสาคร


 


ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3441-1208