ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.1)

 

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.1)

 

Attachments:
Download this file (1-50.pdf)1-50.pdf[ ]183 Kb
Download this file (10001-10050.pdf)10001-10050.pdf[ ]150 Kb
Download this file (1001-1050.pdf)1001-1050.pdf[ ]208 Kb
Download this file (10051-10100.pdf)10051-10100.pdf[ ]151 Kb
Download this file (101-150.pdf)101-150.pdf[ ]208 Kb
Download this file (10101-10150.pdf)10101-10150.pdf[ ]512 Kb
Download this file (10151-10175.pdf)10151-10175.pdf[ ]176 Kb
Download this file (1051-1100.pdf)1051-1100.pdf[ ]183 Kb
Download this file (1101-1150.pdf)1101-1150.pdf[ ]178 Kb
Download this file (1151-1200.pdf)1151-1200.pdf[ ]164 Kb
Download this file (1201-1250.pdf)1201-1250.pdf[ ]185 Kb
Download this file (1251-1300.pdf)1251-1300.pdf[ ]172 Kb
Download this file (1301-1350.pdf)1301-1350.pdf[ ]193 Kb
Download this file (1351-1400.pdf)1351-1400.pdf[ ]168 Kb
Download this file (1401-1450.pdf)1401-1450.pdf[ ]162 Kb
Download this file (1451-1500.pdf)1451-1500.pdf[ ]167 Kb
Download this file (151-200.pdf)151-200.pdf[ ]183 Kb
Download this file (1551-1600.pdf)1551-1600.pdf[ ]192 Kb
Download this file (1601-1650.pdf)1601-1650.pdf[ ]159 Kb
Download this file (1651-1700.pdf)1651-1700.pdf[ ]243 Kb
Download this file (1701-1750.pdf)1701-1750.pdf[ ]173 Kb
Download this file (1751-1800.pdf)1751-1800.pdf[ ]159 Kb
Download this file (1801-1850.pdf)1801-1850.pdf[ ]148 Kb
Download this file (1851-1900.pdf)1851-1900.pdf[ ]163 Kb
Download this file (1901-1950.pdf)1901-1950.pdf[ ]315 Kb
Download this file (1951-2000.pdf)1951-2000.pdf[ ]174 Kb
Download this file (2001-2050.pdf)2001-2050.pdf[ ]182 Kb
Download this file (201-250.pdf)201-250.pdf[ ]178 Kb
Download this file (2051-2100.pdf)2051-2100.pdf[ ]160 Kb
Download this file (2101-2150.pdf)2101-2150.pdf[ ]185 Kb
Download this file (2151-2200.pdf)2151-2200.pdf[ ]159 Kb
Download this file (2201-2250.pdf)2201-2250.pdf[ ]169 Kb
Download this file (2251-2300.pdf)2251-2300.pdf[ ]218 Kb
Download this file (2301-2350.pdf)2301-2350.pdf[ ]171 Kb
Download this file (2351-2400.pdf)2351-2400.pdf[ ]168 Kb
Download this file (2401-2450.pdf)2401-2450.pdf[ ]161 Kb
Download this file (2451-2500.pdf)2451-2500.pdf[ ]173 Kb
Download this file (2501-2550.pdf)2501-2550.pdf[ ]156 Kb
Download this file (251-300.pdf)251-300.pdf[ ]198 Kb
Download this file (2551-2600.pdf)2551-2600.pdf[ ]215 Kb
Download this file (2601-2650.pdf)2601-2650.pdf[ ]162 Kb
Download this file (2651-2700.pdf)2651-2700.pdf[ ]154 Kb
Download this file (2701-2750.pdf)2701-2750.pdf[ ]153 Kb
Download this file (2751-2800.pdf)2751-2800.pdf[ ]163 Kb
Download this file (2801-2850.pdf)2801-2850.pdf[ ]153 Kb
Download this file (2851-2900.pdf)2851-2900.pdf[ ]169 Kb
Download this file (2901-2950.pdf)2901-2950.pdf[ ]153 Kb
Download this file (2951-3000.pdf)2951-3000.pdf[ ]204 Kb
Download this file (3001-3050.pdf)3001-3050.pdf[ ]166 Kb
Download this file (301-350.pdf)301-350.pdf[ ]188 Kb
Download this file (3051-3100.pdf)3051-3100.pdf[ ]151 Kb
Download this file (3151-3200.pdf)3151-3200.pdf[ ]163 Kb
Download this file (3201-3250.pdf)3201-3250.pdf[ ]159 Kb
Download this file (3251-3300.pdf)3251-3300.pdf[ ]162 Kb
Download this file (3301-3350.pdf)3301-3350.pdf[ ]199 Kb
Download this file (3351-3400.pdf)3351-3400.pdf[ ]160 Kb
Download this file (3401-3450.pdf)3401-3450.pdf[ ]146 Kb
Download this file (3451-3500.pdf)3451-3500.pdf[ ]150 Kb
Download this file (3501-3550.pdf)3501-3550.pdf[ ]162 Kb
Download this file (351-400.pdf)351-400.pdf[ ]191 Kb
Download this file (3551-3600.pdf)3551-3600.pdf[ ]171 Kb
Download this file (3601-3650.pdf)3601-3650.pdf[ ]185 Kb
Download this file (3651-3700.pdf)3651-3700.pdf[ ]180 Kb
Download this file (3701-3750.pdf)3701-3750.pdf[ ]147 Kb
Download this file (3751-3800.pdf)3751-3800.pdf[ ]145 Kb
Download this file (3801-3850.pdf)3801-3850.pdf[ ]152 Kb
Download this file (3851-3900.pdf)3851-3900.pdf[ ]182 Kb
Download this file (3901-3950.pdf)3901-3950.pdf[ ]151 Kb
Download this file (3951-4000.pdf)3951-4000.pdf[ ]167 Kb
Download this file (4001-4050.pdf)4001-4050.pdf[ ]157 Kb
Download this file (401-450.pdf)401-450.pdf[ ]222 Kb
Download this file (4051-4100.pdf)4051-4100.pdf[ ]147 Kb
Download this file (4101-4150.pdf)4101-4150.pdf[ ]151 Kb
Download this file (4151-4200.pdf)4151-4200.pdf[ ]146 Kb
Download this file (4201-4250.pdf)4201-4250.pdf[ ]142 Kb
Download this file (4251-4300.pdf)4251-4300.pdf[ ]156 Kb
Download this file (4301-4350.pdf)4301-4350.pdf[ ]162 Kb
Download this file (4351-4400.pdf)4351-4400.pdf[ ]174 Kb
Download this file (4401-4450.pdf)4401-4450.pdf[ ]151 Kb
Download this file (4451-4500.pdf)4451-4500.pdf[ ]144 Kb
Download this file (4501-4550.pdf)4501-4550.pdf[ ]144 Kb
Download this file (451-500.pdf)451-500.pdf[ ]187 Kb
Download this file (4551-4600.pdf)4551-4600.pdf[ ]143 Kb
Download this file (4601-4650.pdf)4601-4650.pdf[ ]159 Kb
Download this file (4651-4700.pdf)4651-4700.pdf[ ]165 Kb
Download this file (4701-4750.pdf)4701-4750.pdf[ ]171 Kb
Download this file (4751-4800.pdf)4751-4800.pdf[ ]154 Kb
Download this file (4801-4850.pdf)4801-4850.pdf[ ]145 Kb
Download this file (4851-4900.pdf)4851-4900.pdf[ ]146 Kb
Download this file (4901-4950.pdf)4901-4950.pdf[ ]146 Kb
Download this file (4951-5000.pdf)4951-5000.pdf[ ]141 Kb
Download this file (5001-5050.pdf)5001-5050.pdf[ ]144 Kb
Download this file (501-550.pdf)501-550.pdf[ ]186 Kb
Download this file (5051-5100.pdf)5051-5100.pdf[ ]152 Kb
Download this file (51-100.pdf)51-100.pdf[ ]174 Kb
Download this file (5101-5150.pdf)5101-5150.pdf[ ]139 Kb
Download this file (5151-5200.pdf)5151-5200.pdf[ ]155 Kb
Download this file (5201-5250.pdf)5201-5250.pdf[ ]160 Kb
Download this file (5251-5300.pdf)5251-5300.pdf[ ]141 Kb
Download this file (5301-5350.pdf)5301-5350.pdf[ ]145 Kb
Download this file (5351-5400.pdf)5351-5400.pdf[ ]143 Kb
Download this file (5401-5450.pdf)5401-5450.pdf[ ]160 Kb
Download this file (5451-5500.pdf)5451-5500.pdf[ ]148 Kb
Download this file (5501-5550.pdf)5501-5550.pdf[ ]150 Kb
Download this file (551-600.pdf)551-600.pdf[ ]240 Kb
Download this file (5551-5600.pdf)5551-5600.pdf[ ]183 Kb
Download this file (5601-5650.pdf)5601-5650.pdf[ ]166 Kb
Download this file (5651-5700.pdf)5651-5700.pdf[ ]152 Kb
Download this file (5701-5750.pdf)5701-5750.pdf[ ]167 Kb
Download this file (5751-5800.pdf)5751-5800.pdf[ ]150 Kb
Download this file (5801-5850.pdf)5801-5850.pdf[ ]160 Kb
Download this file (5851-5900.pdf)5851-5900.pdf[ ]196 Kb
Download this file (5901-5950.pdf)5901-5950.pdf[ ]159 Kb
Download this file (5951-6000.pdf)5951-6000.pdf[ ]166 Kb
Download this file (6001-6050.pdf)6001-6050.pdf[ ]153 Kb
Download this file (601-650.pdf)601-650.pdf[ ]170 Kb
Download this file (6051-6100.pdf)6051-6100.pdf[ ]144 Kb
Download this file (6101-6150.pdf)6101-6150.pdf[ ]148 Kb
Download this file (6151-6200.pdf)6151-6200.pdf[ ]153 Kb
Download this file (6201-6250.pdf)6201-6250.pdf[ ]150 Kb
Download this file (6251-6300.pdf)6251-6300.pdf[ ]178 Kb
Download this file (6301-6350.pdf)6301-6350.pdf[ ]148 Kb
Download this file (6351-6400.pdf)6351-6400.pdf[ ]148 Kb
Download this file (6401-6450.pdf)6401-6450.pdf[ ]150 Kb
Download this file (6451-6500.pdf)6451-6500.pdf[ ]166 Kb
Download this file (6501-6550.pdf)6501-6550.pdf[ ]153 Kb
Download this file (651-700.pdf)651-700.pdf[ ]200 Kb
Download this file (6551-6600.pdf)6551-6600.pdf[ ]163 Kb
Download this file (6601-6650.pdf)6601-6650.pdf[ ]148 Kb
Download this file (6651-6700.pdf)6651-6700.pdf[ ]168 Kb
Download this file (6701-6750.pdf)6701-6750.pdf[ ]142 Kb
Download this file (6751-6800.pdf)6751-6800.pdf[ ]163 Kb
Download this file (6801-6850.pdf)6801-6850.pdf[ ]158 Kb
Download this file (6851-6900.pdf)6851-6900.pdf[ ]152 Kb
Download this file (6901-6950.pdf)6901-6950.pdf[ ]148 Kb
Download this file (6951-7000.pdf)6951-7000.pdf[ ]159 Kb
Download this file (7001-7050.pdf)7001-7050.pdf[ ]153 Kb
Download this file (701-750.pdf)701-750.pdf[ ]205 Kb
Download this file (7051-7100.pdf)7051-7100.pdf[ ]153 Kb
Download this file (7101-7150.pdf)7101-7150.pdf[ ]147 Kb
Download this file (7151-7200.pdf)7151-7200.pdf[ ]149 Kb
Download this file (7201-7250.pdf)7201-7250.pdf[ ]152 Kb
Download this file (7251-7300.pdf)7251-7300.pdf[ ]157 Kb
Download this file (7301-7350.pdf)7301-7350.pdf[ ]154 Kb
Download this file (7351-7400.pdf)7351-7400.pdf[ ]188 Kb
Download this file (7401-7450.pdf)7401-7450.pdf[ ]151 Kb
Download this file (7451-7500.pdf)7451-7500.pdf[ ]150 Kb
Download this file (7501-7550.pdf)7501-7550.pdf[ ]157 Kb
Download this file (751-800.pdf)751-800.pdf[ ]166 Kb
Download this file (7551-7600.pdf)7551-7600.pdf[ ]146 Kb
Download this file (7601-7650.pdf)7601-7650.pdf[ ]158 Kb
Download this file (7651-7700.pdf)7651-7700.pdf[ ]152 Kb
Download this file (7701-7750.pdf)7701-7750.pdf[ ]145 Kb
Download this file (7751-7800.pdf)7751-7800.pdf[ ]144 Kb
Download this file (7801-7850.pdf)7801-7850.pdf[ ]157 Kb
Download this file (7851-7900.pdf)7851-7900.pdf[ ]155 Kb
Download this file (7901-7950.pdf)7901-7950.pdf[ ]156 Kb
Download this file (7951-8000.pdf)7951-8000.pdf[ ]148 Kb
Download this file (8001-8050.pdf)8001-8050.pdf[ ]152 Kb
Download this file (801-850.pdf)801-850.pdf[ ]194 Kb
Download this file (8051-8100.pdf)8051-8100.pdf[ ]151 Kb
Download this file (8101-8150.pdf)8101-8150.pdf[ ]146 Kb
Download this file (8151-8200.pdf)8151-8200.pdf[ ]157 Kb
Download this file (8201-8250.pdf)8201-8250.pdf[ ]154 Kb
Download this file (8251-8300.pdf)8251-8300.pdf[ ]152 Kb
Download this file (8301-8350.pdf)8301-8350.pdf[ ]154 Kb
Download this file (8351-8400.pdf)8351-8400.pdf[ ]152 Kb
Download this file (8401-8450.pdf)8401-8450.pdf[ ]150 Kb
Download this file (8451-8500.pdf)8451-8500.pdf[ ]152 Kb
Download this file (8501-8550.pdf)8501-8550.pdf[ ]150 Kb
Download this file (851-900.pdf)851-900.pdf[ ]181 Kb
Download this file (8551-8600.pdf)8551-8600.pdf[ ]159 Kb
Download this file (8601-8650.pdf)8601-8650.pdf[ ]151 Kb
Download this file (8651-8700.pdf)8651-8700.pdf[ ]145 Kb
Download this file (8701-8750.pdf)8701-8750.pdf[ ]185 Kb
Download this file (8751-8800.pdf)8751-8800.pdf[ ]158 Kb
Download this file (8801-8850.pdf)8801-8850.pdf[ ]147 Kb
Download this file (8851-8900.pdf)8851-8900.pdf[ ]151 Kb
Download this file (8901-8950.pdf)8901-8950.pdf[ ]153 Kb
Download this file (8951-9000.pdf)8951-9000.pdf[ ]149 Kb
Download this file (9001-9050.pdf)9001-9050.pdf[ ]151 Kb
Download this file (901-950.pdf)901-950.pdf[ ]183 Kb
Download this file (9051-9100.pdf)9051-9100.pdf[ ]151 Kb
Download this file (9101-9150.pdf)9101-9150.pdf[ ]148 Kb
Download this file (9151-9200.pdf)9151-9200.pdf[ ]150 Kb
Download this file (9201-9250.pdf)9201-9250.pdf[ ]132 Kb
Download this file (9251-9300.pdf)9251-9300.pdf[ ]157 Kb
Download this file (9301-9350.pdf)9301-9350.pdf[ ]168 Kb
Download this file (9351-9400.pdf)9351-9400.pdf[ ]145 Kb
Download this file (9401-9450.pdf)9401-9450.pdf[ ]150 Kb
Download this file (9451-9500.pdf)9451-9500.pdf[ ]145 Kb
Download this file (9501-9550.pdf)9501-9550.pdf[ ]156 Kb
Download this file (951-1000.pdf)951-1000.pdf[ ]173 Kb
Download this file (9551-9600.pdf)9551-9600.pdf[ ]180 Kb
Download this file (9601-9650.pdf)9601-9650.pdf[ ]149 Kb
Download this file (9651-9700.pdf)9651-9700.pdf[ ]147 Kb
Download this file (9701-9750.pdf)9701-9750.pdf[ ]149 Kb
Download this file (9751-9800.pdf)9751-9800.pdf[ ]145 Kb
Download this file (9801-9850.pdf)9801-9850.pdf[ ]147 Kb
Download this file (9851-9900.pdf)9851-9900.pdf[ ]144 Kb
Download this file (9901-9950.pdf)9901-9950.pdf[ ]148 Kb
Download this file (9951-10000.pdf)9951-10000.pdf[ ]159 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseสายด่วน 1132

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้697
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้648
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2407
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4886
mod_vvisit_counterเดือนนี้12005
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว17813
mod_vvisit_counterทั้งหมด113910

We have: 6 guests, 3 bots online
IP: 54.208.73.179
วันนี้: ม.ค. 20, 2021เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
เทศบาลนครสมุทรสาคร


 


ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3441-1208