น.ส.สุกัญญา  รับพร
ผู้อำนวยการสำนักคลัง

 0-3441-3856

                          
- ว่าง -                                                    - ว่าง -    
      ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้                      ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง   

                                 


นางนงลักษณ์  ศรีทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 0-3441-3856    
 

น.ส.ทัศนันท์  เฟื่องสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
 0-3441-3856    

นางภัทรภร  วงศ์ภูมิ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
 0-3441-3856    
 

น.ส.ณัฏฐ์กมลธร  เฮงสาโรชัย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 0-3441-3856    
 
                     
 
          น.ส.สิริวิมล   เทียมเจริญ                                  -ว่าง-                           
          หัวหน้าฝ่ายพัสดุเเละทรัพย์สิน                              หัวหน้าฝ่ายแผนที่                                                                                                       และทะเบียนทรัพย์สิน                                0-3441-3856                                                              Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


สายด่วน 1132


 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
เทศบาลนครสมุทรสาคร


 


ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3441-1208