สภาพทั่วไป เทศบาลนครสมุทรสาคร

ที่ตั้ง
     เทศบาลนครสมุทรสาครตั้งอยู่บริเวณริมน้ำฝั่งแม่น้ำท่าจีนใกล้ปากอ่าวไทยห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 5 กิโลเมตร อยู่ภาคกลางตอนล่างทางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 25 ลิปดา ถึง 39 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 0.5 ลิปดาถึง 100 องศา 25 ลิปดา ตะวันออก สภาพโดยทั่วไปเป็นชุมชนเมืองมีบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม และประชากรหนาแน่น

     สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1 เมตร ไม่มีเกาะ ภูเขา และแร่ธาตุ มีแม่น้ำท่าจีนและคลองมหาชัยไหลผ่านลงสู่อ่าวไทยที่ ตำบลบางหญ้าแพรก

 

ลักษณะภูมิอากาศ
     ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครนั้นเป็นแบบฝนเมืองร้อนความชื้นในอากาศสูง ปริมาณฝนตกปลานกลาง ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่อากาศร้อนจัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนเมษายน ซึ่งอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยสูงถึง 35.1 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มต้นกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพาความชุ่มชื้นมาจากมหาสมุทรอินเดีย เดือนกันยายน เป็นเดือนที่ฝนตกชุก มีลมบกลมทะเล เป็นลมเฉพาะถิ่น ซึ่งพัดในเวลากลางวันและกลางคืน

 

อาณาเขตและพื้นที่ใกล้เคียง

       ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าทราย
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางหญ้าแพรก
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโคกขาม
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่าทรายและท่าจีน

     โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 10.33 ตารางกิโลเมตร คลอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลมหาชัย ตำบลโกรกกราก และตำบลท่าฉลอม


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


สายด่วน 1132


 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
เทศบาลนครสมุทรสาคร


 


ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3441-1208