ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการเพื่อสังคมหรือสหกรณ์ต่างๆ ได้พิจารณาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

เชิญชวนให้ผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการเพื่อสังคมหรือสหกรณ์ต่างๆ ได้พิจารณาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และเชิญชวนให้กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มอาชีพในชุมชนเข้ารับจดทะเบียนแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


สายด่วน 1132


 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
เทศบาลนครสมุทรสาคร


 


ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3441-1208