นางจารุณี  หงษ์เวียงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
0-3441-3783


นางยุพา  นุชประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
0-3441-3783
 

นายเกรียง  ธนิกกุล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
0-3441-3783

                       

        นายนิคม     ปริมาส                                           -ว่าง-                   

        หัวหน้าฝ่ายนิติการ                                หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ     

0-3441-3783                                                                        

   Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


สายด่วน 1132


 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
เทศบาลนครสมุทรสาคร


 


ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3441-1208