การยกเว้นให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลนครสมุทรสาครไม่ต้องมาเเสดงตนเพื่อยันยันสิทธิ์การรับเงินเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลนครสมุทรสาคร 

เรื่อง การยกเว้นให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

เทศบาลนครสมุทรสาครไม่ต้องมาเเสดงตนเพื่อยันยันสิทธิ์การรับเงินเบี้ยยังชีพ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


สายด่วน 1132


 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
เทศบาลนครสมุทรสาคร


 


ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3441-1208