กิจกรรม Big Cleaning Day ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นตลาดมหาชัย

 
วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.
เทศบาลนครสมุทรสาคร นำโดย นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ และนายธนะพัฒน์ ธนิกกุล ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรเทศบาลนครสมุทรสาคร พ่อค้าแม่ค้า จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นด้วย ผงซักฟอกและน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณถนนสุขาภิบาล ตลาดผ้าหัวรถจักร สถานีรถไฟมหาชัย ตลาดสดมหาชัย ซอยเม่งเม้ง ซอยเจ๊หงบ ซอยปรีชา ตลาดแม่พ่วง ตลาดหน้าสถานีรถไฟมหาชัย และตลาดแม่เน้ย
เพื่อความปลอดภัยของพ่อค้าแม่ค้า และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่กับประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย