ลงพื้นที่ตรวจสอบเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามฯ "ศูนย์ห่วงใยคนสาคร" ท่าฉลอม

 
วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
เทศบาลนครสมุทรสาคร นำโดยนายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนานายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่”เตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดช่องลม”ซึ่งในครั้งนี้นาย ณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามฯในครั้งนี้ด้วย