ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

 
วันที่๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ น.
เทศบาลนครสมุทรสาคร นำโดยนายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ปล่อยขบวนรถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (โควิด-๑๙) พร้อมด้วย รองนายก เทศมนตรีฯ ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เจ้าหน้าที่รักษาความสงบฯณ บริเวณ ถนนสุขาภิบาล ตลาดมหาชัย ถนนราษฎรบรรจบ และซอยบ้านเช่า เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนชาวเทศบาลนครสมุทรสาคร

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


สายด่วน 1132


 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
เทศบาลนครสมุทรสาคร


 


ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3441-1208